Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.            

JA, ik ga akkoord X

PRIVACY VERKLARING

Progress Requires Willpower B.V., gevestigd aan Electronweg 5, 1627LB Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.dagknaller.nl Electronweg 5, 1627LB Hoorn

Persoonsgegevens die wij verwerken

Progress Requires Willpower B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via service@dagknaller.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Progress Requires Willpower B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Progress Requires Willpower B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- Progress Requires Willpower B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslag

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Progress Requires Willpower B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progress Requires Willpower B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Progress Requires Willpower B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van jouw bestelling (Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelde producten) -> 24 maanden. De gegevens worden opgeslagen om service te kunnen verlenen in het geval van bijv. garantie kwesties.

Nieuwsbrief inschrijving (e-mailadres, naam) -> Onbepaalde tijd. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat de klant aangeeft de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. De gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Progress Requires Willpower B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Progress Requires Willpower B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Progress Requires Willpower B.V. gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Bijvoorbeeld welke producten je in jouw winkelmandje hebt geplaatst, of je cookies hebt geaccepteeerd en of je al ingelogd bent. Hierdoor hoeft je niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.

Magento

Magento is een e-commerce platform waarin alle content wordt klaargezet en waarmee je jouw bestelling kan afrekenen. Cookies van Magento zijn nodig om te weten wat er in jouw winkelwagen ligt.
Naam: frontend, frontend_cid
Levensduur: De cookies worden maximaal 60 dagen bewaard.
Distributie: Magento deelt geen anonieme data met derden
Privacybeleid: https://magento.com/legal/terms/privacy
Ecommerce Privacy Policy | Magento
https://magento.com

Analyserende cookies

Door de analyserende cookie doen wij kennis op en kunnen wij dagknaller.nl elke dag weer een stukje beter maken. Geen zorgen, want alle informatie die wij ontvangen is volledig anoniem.

Google Analytics
Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van onze webshop. Deze gegevens laten ons zien hoe u op onze site terecht bent gekomen en hoe lang uw bezoek duurt. Op basis hiervan kunnen wij u persoonlijke aanbevelingen geven en u helpen bij het vinden van het juiste product.

Naam: ga, gid, utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Levensduur: De cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.
Distributie: Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacybeleid: http://www.google.com/policies/privacy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Progress Requires Willpower B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar service@dagknaller.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Progress Requires Willpower B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Progress Requires Willpower B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@dagknaller.nl